Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Kategoria: Bez kategorii

Bon opiekuńczy

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dn. 8 września 2015r., od stycznia 2016r. zostanie wprowadzony w naszym mieście tzw. bon opiekuńczy. Ma on dotyczyć opieki nad dziećmi w wieku od 13 do 36 miesięcy. Świadczenie ma być wypłacane miesięcznie rodzinie, która spełnia określone warunki, m.in. posiada Szczecińską Kartę Rodzinną, co najmniej dwoje dzieci, uzyskuje dochód miesięczny mniejszy niż 1922 zł (netto) jednego członka rodziny.

W okresie pobierania świadczenia dziecko nie może oczekiwać na miejsce w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.

O świadczenie będą mogli ubiegać się także rodzice bliźniąt czy trojaczków. Wsparcie przysługuje tylko na legalne i udokumentowane formy opieki, np. żłobek niepubliczny, klubik dziecięcy, opiekuna dziecięcego, legalnie zatrudnioną nianię.

Wnioski będzie można składać już od grudnia 2015r.

Uchwała Rady Miasta dot. bonu opiekuńczego jest zamieszczona w dziale AKTY PRAWNE.